logo-nvt-trading-room

Kompletny przewodnik po handlu intraday - Maksa Bączkowskiego

Uzyskaj dostęp do kompletnego, 4-odcinkowego przewodnika wideo po handlu intraday przygotowanego przez Maksa Bączkowskiego.

Z kursu dowiesz się m.in:

1. Jak zbudować swoją strategię inwestycyjną.

2. Jakich pułapek unikać.

3. Czym cechuje się handel intraday i jak to wykorzystać na swoją korzyść.

 

 

Dostęp do przewodnika jest bezpłatny dla osób, które są aktywnymi klientami Capital.com (posiadają 100 USD na swoim rachunku).

Jeśli nie posiadasz konta w Capital.com, możesz otworzyć je tutaj

*dostęp zostanie przyznany poprzez stosowną wiadomość e-mail, po weryfikacji spełnienia warunku bycia aktywnym klientem Capital.com (w ciągu 72 godzin roboczych).

Formularz Rejestracyjny

  Zgoda na przetwarzanie danych dla Finvest Group Sp. z o.o.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących dane udostępnione na niniejszym formularzu przez Finvest Group Sp. z o.o. prowadzącą działalność w Warszawie, w celu przekazywania informacji handlowych i marketingowych na temat działalności i usług świadczonych przez ten podmiot, w tym do przesyłania tych informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym e-mail, sms oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych, także w trakcie połączeń głosowych wykonywanych na mój numer telefonu zgodnie z Polityką Prywatności Finvest Group.

  Zgoda na przetwarzanie danych dla Capital Com SV Investments Limited

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących dane udostępnione na niniejszym formularzu przez Capital Com SV Investments Limited prowadzącą działalność na Cyprze, w celu przekazywania informacji handlowych i marketingowych na temat działalności i usług świadczonych przez ten podmiot, w tym do przesyłania tych informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym e-mail, sms oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych, także w trakcie połączeń głosowych wykonywanych na mój numer telefonu zgodnie z Polityką Prywatności Capital Com SV Investments Limited.

  Partnerzy​

  Prezentowane treści (na niniejszej stronie oraz w kursie) mają wyłącznie charakter informacyjny i prezentują opinie własne autorów. Treści te sporządzone zostały rzetelnie, z należytą starannością i nie stanowią podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych, porady inwestycyjnej ani badań inwestycyjnych w rozumieniu art. 36 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Autorzy, partnerzy oraz podmioty rozpowszechniające nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie transakcje, szkody, poniesione wydatki oraz utracone korzyści powstałe w związku z decyzjami inwestycyjnymi podejmowanymi w oparciu o te treści.

  Informujemy, że inwestowanie i/lub trading na rykach finansowych może wiązać się z istotnym poziomem ryzyka i wystąpienia znacznych strat zainwestowanych środków finansowych. Ze szczególną rozwagą należy traktować instrumenty finansowe oparte na depozycie zabezpieczającym. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.

  Należy mieć również na uwadze, że historyczne wyniki nie stanowią gwarancji, że przyszłe rezultaty będą podobne.